תואר שני מחקרי בארכיטקטורה ובינוי ערים (.M.Sc)

תואר שני מחקרי בארכיטקטורה ובינוי ערים (.M.Sc)

יעדי התוכנית

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון מקצועי חמש־שנתי בארכיטקטורה (.B.Arch) או תואר שני מקצועי בארכיטקטורה (1.M.Arch) מהטכניון, או לבעלי תארים שווי ערך בארכיטקטורה ממוסדות מוכרים אחרים. מטרתה להקנות ידע אדריכלי מתקדם ויכולת מחקרית בתחומים נבחרים בארכיטקטורה ובבינוי ערים. בנוסף למקצועות הלימוד נכללת עבודת מחקר לתואר מגיסטר בהיקף של 20 נקודות או עבודת גמר בהיקף 12 נקודות בנתיבי ההתמחות והמחקר בתוכנית.

מבנה תוכנית הלימודים

בעלי תואר ראשון הכותבים עבודת מחקר יידרשו ללמוד 24 נקודות במקצועות מתקדמים או 32 נקודות אם יבחרו לכתוב עבודת גמר. בעלי תואר מקצועי שני הכותבים עבודת מחקר יידרשו ללמוד 16 נקודות במקצועות מתקדמים או 24 נקודות אם יבחרו לכתוב עבודת גמר. 

מלבד מקצועות הלימוד המוצעים בתוכנית ארכיטקטורה ניתן לבחור מקצועות אחרים בפקולטה וכן מקצועות לימוד בפקולטות וביחידות אחרות של הטכניון, בהתאם לנוהלי בית הספר לתארים מתקדמים. בחירת מקצועות הלימוד תהיה בהכוונת המנחים ובאופן פרטני, לפי שיקולי עניינו האקדמי והתמחותו של המשתלם ובהתאמה אישית לנושא עבודת המחקר או עבודת הגמר. חובה להשלים לפחות 8 נקודות במקצועות תוכנית ארכיטקטורה.

מידע על מנחים פוטנציאליים למחקר ותחומי המחקר שלהם מופיע כאן.

להצגת המגוון הרחב של מעבדות מחקר וקבוצות מחקר הפועלות בפקולטה יש ללחוץ כאן.

דרישות קבלה

לתוכנית יתקבלו מוסמכי תואר מקצועי ראשון בארכיטקטורה במסלול חמש־שנתי ובעלי תואר מקצועי שני בארכיטקטורה, אשר ממוצע הישגיהם בלימודי התואר הוא מעל 85. סטודנטים בעלי ממוצע בין 80 ל־85 יוכלו להתקבל כתלמידים על תנאי: השגת ציון ממוצע של לפחות 85 בסמסטר הראשון שבו עליהם ללמוד לפחות 8 נקודות. 

מי שלא סיימו לימודיהם בטכניון יידרשו לדירוג ב־30 האחוזים העליונים ביחס לסטודנטים אחרים במחזור שלהם. 

המועמדים מתבקשים להגיש מסמך הצהרות כוונות בהיקף של לא יותר מעמוד אחד, המסביר את רקע המועמד, מפרט כוונות וציפיות מהלימודים ואת תחום ההתמחות המתוכנן.

רישום

לרישום לחצו כאן.

צרו קשר

קרן שטגר, רכזת מוסמכים, בניין אמאדו, חדר 312, 04-8294285, ar.g.ad@technion.ac.il