אדר‘ שהם שפי

עמית הוראה

מסלול ארכיטקטורה


משרד-שש אדריכלים, הוד-השרון - תכנון מגורים ועיצוב פנים פרטי ומסחר

AMPS Conference 17.2 - Proceedings - Between Playing and Reality: The Architectural Design Studio as a Potential Space. P. 252 - 262  https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/download/366a71404738a6e66d0e28a576f6062ddb39b80ed618ff5b407ccce1b0f242ab/22632475/AMPS-Proceedings-17-2-Education-Design-and-Practice.pdf


/תכנון מקיים ובקרת אקלים סולארית-פסיבית /תרבות המגורים וההיסטוריה שלה עם דגש על תכנון ועיצוב פנים /חקירת החיים הפסיכולוגיים בסטודיו האדריכלי תוך מחשבה שמתקיים בו מרחב פוטנציאלי. רתימת תופעות של מעבריות, משחקיות, תרבות ואנליטיות, המאפיינות מרחב זה, לצורך קידום הסטודנטים בפיתוח חשיבה ועשייה יצירתית /פיתוח כלים לעידוד חשיבה עיצובית והטמעת משחקיות בסטודיו ללימוד אדריכלות ועיצוב /חקירת רעיון שטח הפנים של החוויה האדריכלית כמכניזם להרחבת פעולות של רפלקציה חזותית במהלך עבודת תכנון.

שהם שפי