אדר‘ שני ברט

מרצה בכיר

מסלול ארכיטקטורה/עיצוב ממוחשב /תהליכי עיצוב מבוססי נתונים /כלים לתמיכה בהחלטות עיצוביות /ייצור רובוטי /ייצור תוספתי /הדפסה בארבעה ממדים /הדפסה ביולוגית /חומרים ברי תכנות

שני ברט
סגו 519