אדר‘ שני ברט

מרצה בכיר

מסלול ארכיטקטורה
שני ברט
סגו 519