ד”ר אורית שמואלי

מרצה נלווה מתמיד

מסלול ארכיטקטורה
אורית שמואלי