ד”ר הדס שדר

חבר הוראה בכיר

מסלול תכנון ערים ואזורים
הדס שדר