אדר‘ מאיה רנד בלוך

מרצה בכיר נלווה מתמיד

מסלול ארכיטקטורה
מאיה רנד בלוך