אדר‘ שרון קרלינסקי

מרצה בכיר נלווה

מסלול ארכיטקטורה
שרון קרלינסקי