פרופ‘ גדי קפלוטו

פרופסור

מסלול ארכיטקטורה

דיקן הפקולטה/ארכיטקטורה ירוקה בת קיימא /תאורה בארכיטקטורה /תכנון מבוסס ביצועים /מעטפות בניינים /בניינים וקהילות מאופסי אנרגיה /זכויות שמש וזכויות לתאורה טבעית בעיצוב עירוני

גדי קפלוטו
סגו 616