אדר‘ גנית קאופמן

עמית הוראה

מסלול ארכיטקטורה
גנית קאופמן