אדר‘ גנית קאופמן

מרצה נלווה

מסלול ארכיטקטורה
גנית קאופמן