אדר‘ שמעיה צרפתי

מרצה בכיר נלווה

מסלול ארכיטקטורה
שמעיה צרפתי