אדר‘ שמעיה צרפתי

עמית הוראה מן המניין

מסלול ארכיטקטורה
שמעיה צרפתי