אדר‘ שחר צור

עמית הוראה

מסלול אדריכלות נוף
שחר צור