פרופ‘ אמנון פרנקל

פרופסור אמריטוס

מסלול תכנון ערים ואזורים
אמנון פרנקל
סגו 606