חיים פרנס

פרופסור חבר אורח

מסלול עיצוב תעשייתי
חיים פרנס