ד”ר רוזה פרנסס

חבר הוראה בכיר נלווה

מסלול ארכיטקטורה
רוזה פרנסס