ד”ר רוזה פרנסס

עמית הוראה מן המניין

מסלול ארכיטקטורהתורת המבנה ותכן הנדסי, שילוב פורה בין הגישה האנליטית של ההנדסה, לבין הגישה היצירתית של התכנון הארכיטקטוני, אינטראקציה של שיטות מדעיות כמותיות עם שיטות הומניסטיות איכותיות והסינתזה בין האומנות והמדע בחינוך האדריכלי.

רוזה פרנסס