פרופ”ח פנינה פלאוט

פרופסור חבר

מסלול תכנון ערים ואזורים

ראש המרכז לחקר העיר והאזור ע”ש פיליפ ואתל קלצניק/תכנון תחבורה ותכנון עירוני /רשתות חברתיות והתנהגות נסיעה /תחבורה פעילה וסביבות מקדמות בריאות /ערים חכמות ושירותי תחבורה חכמים

פנינה פלאוט
סגו 601