פרופ‘ פנינה פלאוט

פרופסור

מסלול תכנון ערים ואזורים

ראש המרכז לחקר העיר והאזור ע”ש פיליפ ואתל קלצניק/תחבורה ושמושי קרקע /תחבורה חכמה וחדשנות עירונית /סביבות מקדמות בריאות /רשתות חברתיות והתנהגות נסיעה

פנינה פלאוט
סגו 601