פרופ”ח פנינה פלאוט

פרופסור חבר

מסלול תכנון ערים ואזורים

ראש המרכז לחקר העיר והאזור ע”ש פיליפ ואתל קלצניקתכנון תחבורה ותכנון עירוני, רשתות חברתיות והתנהגות נסיעה, תחבורה פעילה וסביבות מקדמות בריאות, ערים חכמות ושירותי תחבורה "חכמים"

פנינה פלאוט
סגו 601