ד”ר צפריר פיינהולץ

עמית הוראה

מסלול ארכיטקטורה
צפריר פיינהולץ