גב' עירית פזטל תמרי

מרצה נלווה

מסלול ארכיטקטורה
עירית פזטל תמרי