פרופ‘ שאול עמיר

פרופסור אמריטוס
שאול עמיר
סגו 517