ד”ר עידן פורת

עמית הוראה מן המניין

מסלול תכנון ערים ואזורים
עידן פורת