אדר‘ עזרא עוזרי

מורה

מסלול ארכיטקטורה

ממונה מעבדות ובטיחות פקולטי


/שימוש במציאות מדומה בארכיטקטורה, במשחקים ובטיפול /מחשוב אדריכלי


אחראי על נהלי העבודה, בטיחות, בינוי, מכשור, ייצור ותהליכי עבודה במעבדות המחקר והשירות
עזרא עוזרי