פרופ‘ אלונה נצן-שיפטן

פרופסור

מסלול ארכיטקטורה

ראשת המרכז לחקר המורשת הבנויה ע"ש אבי ושרה ארנסון/היסטוריה ותיאוריה של ארכיטקטורה במאה ה־20 וארכיטקטורה בת זמננו /תרבות אדריכלית אחרי מלחמת העולם השנייה /הפוליטיקה של הארכיטקטורה /ארכיטקטורות ישראליות בהיסטוריה /מורשת תרבות /היסטוריוגרפיה אדריכלית

אלונה נצן-שיפטן
סגו 507