פרופ”ח אלונה נצן-שיפטן

פרופסור חבר

מסלול ארכיטקטורה

ראש המרכז לחקר המורשת הבנויה ע"ש אבי ושרה ארנסון
אלונה נצן-שיפטן
סגו 507