פרופ‘ קרל מרטנס

פרופסור

מסלול תכנון ערים ואזורים

ראש מסלול תכנון ערים ואזוריםתכנון תחבורה, תחבורה וצדק, תחבורה ציבורית, אופניים, מדיניות חניה

קרל מרטנס
סגו 516