פרופ”ח מישל פורטמן

פרופסור חבר

מסלול תכנון ערים ואזורים
מישל פורטמן
סגו 502