גב' מירי גרינברג ממן

רכזת סגל
מינוי וקידום סגל בכיר וזוטר, טיפול בפוסט דוקטורנטים, אורחים אקדמיים וצוות מחקר
מירי גרינברג ממן
בניין אמאדו, קומה 3, חדר 317