אדר‘ מיכל יוקלה

מרצה בכיר נלווה

מסלול ארכיטקטורה
מיכל יוקלה