מר מיכה שומינוב

אחראי בניין, בניין סגו
מיכה שומינוב
בניין סגו, קומה 2, חדר 200