ד”ר דניאל מטקלף

מרצה בכיר

מסלול עיצוב תעשייתיעיצוב רב מיני, עיצוב ותכנון חברתי, חשיבה עיצובית וחינוך, יחסי אדם-חיה

דניאל מטקלף