פרופ”ח ניר מועלם

פרופסור חבר

מסלול תכנון ערים ואזורים

סגן דיקן לענייני הוראה/משפט ותכנון /ניתוח מדיניות /דיור /שימור היסטורי /רשויות מקומיות ומקרקעין

ניר מועלם
סגו 603