ד”ר ניר מועלם

מרצה בכיר

מסלול תכנון ערים ואזוריםמשפט ותכנון, ניתוח מדיניות, דיור, שימור היסטורי, רשויות מקומיות ומקרקעין

ניר מועלם
סגו 603