מר מוטי קפלן

עמית מחקר מן המניין

מסלול תכנון ערים ואזורים


מוטי קפלן, גיאולוג בהשכלתו, מתכנן, עורך תמ"א אחת, תכנית המתאר הארצית האחודה, יועץ למנהל התכנון, במשרדי הפנים, הגנת הסביבה, השיכון, רשות הטבע והגנים ועוד. תחומי התמחות עיקריים – מדיניות שמירה וטיפוח שטחים פתוחים ומשאבי סביבה – חופים, נחלים, חקלאות. ערך תכניות מתאר אחדות, ביניהן תמ"א 22 – יער וייעור, תמ"א 13 – חופי אילת, תמ"א 1/35- תכנית המתאר הארצית המשולבת, תמ"א 41 – תכנית המתאר הארצית למשק האנרגיה, תכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים ואחרות.

יועץ למדינות באפריקה, דרום אמריקה ואסיה בנושאי פיתוח אזורי וסביבה וכן ל UNDP  (United Nations Development Programme) בנושאי יישום אמנת ריו, דרכי התמודדות עם משבר האקלים, הגנת המגוון הביולוגי, ומניעת תהליכי מידבור והידלדלות קרקעות.

עמית מחקר מן המניין בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. מורה מן החוץ במכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית בירושלים.מוטי קפלן