מר עפר לרנר

מרצה בכיר נלווה

מסלול תכנון ערים ואזורים
עפר לרנר