פרופ”ח נורית ליסובסקי

פרופסור חבר

מסלול אדריכלות נוף/היסטוריה, תיאוריה וביקורת של אדריכלות נוף בישראל /נופי תרבות /עיצוב ותכנון נופיים באתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים /נופים מקודשים וסמליים: מרכיבים טבעיים, תרבותיים וחזותיים

נורית ליסובסקי
סגו 608