ד”ר ישראל גלון

חבר הוראה בכיר נלווה מתמיד

מסלול אדריכלות נוף


מומחה לגינון ולהנדסת הצומח. עוסק בתחום החל משנת 1980.

עוסק בפיתוח מקצועי, מחקר, כתיבה, הוראה והדרכה בתחומים הבאים: אקלום צמחי נוי, גינון מקיים, יער עירוני ועצי רחוב, גינון חסכני במים וצמחים חסכני מים, גנים בוטניים, צמחים לצידי דרכים, מדשאות, עצים בוגרים- עצי מורשת ועצים היסטוריים. גינון קהילתי וגינון טיפולי. גינון גגות ומיכלים, טבע עירוני, עבודה עם קבלני גינון, תכנון מוטה תחזוקה, תחשיבי אחזקת גנים ועוד. מדריך סיורים בארץ ובירושלים בנושאי גינון, אתרים ירוקים, יער עירוני ועוד. עבדתי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בשירות ההדרכה והמקצוע בתפקיד מנהל אגף פרחים והנדסת הצומח. ובתפקיד פקיד היערות הארצי. הובלתי את מיזם היער העירוני, שותף לחוק הגנים הבוטניים וחבר מועצת הגנים הבוטניים במשך 8 שנים, שותף בקידום נושא הגינון הקהילתי בישראל. מרצה בטכניון קורס הכרת צמחיה 1 וקורס אחזקת שטחים פתוחים.

פעיל ומתנדב בשדולת ירושלים בת קיימא, בקבוצת שומרים על העצים בירושלים, בקבוצת נאמני אילנות קבוצה ארצית. בקהילת החברה להגנת הטבע בירושלים ובגינה הקהילתית מוזיאון הטבע ירושלים.ישראל גלון