גב' יפה סלומון

מזכירת דיקן הפקולטה




ניהול לו"ז ופגישות של הדיקן, טיפול בפניות לדיקן, קופה קטנה
יפה סלומון