גב' יפה סולומון

מזכירת דיקן הפקולטה
ניהול לו"ז ופגישות של הדיקן, טיפול בפניות לדיקן, קופה קטנה
יפה סולומון