פרופ”ח יעל אלואיל

פרופסור חבר

מסלול ארכיטקטורה

סגנית דיקן לענייני סטודנטים להסמכה


יעל אלואיל היא פרופסור חבר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים וראש קבוצת המחקר 'מעבדת המגורים: היסטוריה ועתיד של סביבות מחיה'. תחומי העניין שלה כוללים היסטוריה של המרחב הישראלי-פלסטיני כהיסטוריה של מגורי אזרחים, היסטוריה ומתודולוגיות עיצוב של מגורים כאדריכלות-עתק, מגורים והעיר, ביטויים של אומנות ושימוש במרחב במחאה אזרחית בישראל, וכן סוגיית הארכיון בתחומים של היסטוריה ויזואלית ומרחבית. אלואיל למדה לדוקטורט באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי ולאחר מכן ערכה מחקר במכון טרומן באוניברסיטה העברית. ההיסטוריה כי טען( ( 2017( Homeland: Zionism as Housing Regime, 1860-2011 ספרה המרחבית הארוכה של הציונות היא היסטוריה של מפעל מגורים הכולל אובדן ורכישה של בית אישי ולאומי באמצעות בנייתם של מגורים קונקרטיים של אזרחים-לעתיד. המאמרים שפרסמה עוסקים במגוון נושאים, בין השאר במגורים כאבן הייסוד של פרוייטקים נרחבים כגון עיור, ניכוס, תיעוש וניאוליברליזציה; במודרניזציה של הדיסציפלינה האדריכלית; במגורים כאדריכלות ניסיונית; במופעים של מגדר במרחב הציבורי; במרחבי מחאה בישראל; ובשאלת הארכיון. פרוייקט המחקר המרכזי בו עוסקת אלואיל כעת ממומנת על ידי הקרן הישראלית למדע )ISF )ומשרד המדען הראשי עוסק בפיתוח כלים ארכיוניים של ראייה ממוחשבת של הסביבה הבנויה בחומרים ויזואליים. מחקר זה מבקש להתייחס אל תועפות המידע הויזואלי בערים כחומרים ראשוניים ולפתח כלים ארכיוניים של ארכוב וחיפוש מבוססי-תוכן ויזואלי. על רקע משבר הדיור העולמי, ריכזה אלואיל קבוצת מחקר בינלאומית במכון הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית )IIAS )בנושא תיאורטיזציה מחודשת של מגורים כסוגייה אדריכלית )2020-2019 .)חברה באקדמיה הצעירה למדעים פרסומים נבחרים: 1.Allweil, Y., Homeland: Zionism as Housing Regime, 1860–2011, History, Planning and Environment Series. Routledge: London. 2017. 2.Allweil, Y. and Motta, N., (2019), eds. “Special Issue: The Architecture of Housing after the Neoliberal Turn”, Footprint #24, Vol. 13 (1). 3.Allweil, Y., “Experimental Architecture for Homeless Self-Housing”, JAE, vol.72 1. 2016. 4.Allweil, Y., and Zemer, N., “Housing-Based Urban Planning? Sir Patrick Geddes’ Modern Master Plan for Tel Aviv, 1925”, Special Issue: Housing Builds Cities, Urban Planning, Vol. 4, Issue 3. 2019. 5.Majerowitz, M., and Allweil, Y., “Housing in the Neoliberal City: Large Urban Developments (LUD) and the Role of Architecture”, Urban Planning. Vol. 4, Issue 4. 2019. 6.Allweil, Y., “Settlement Housing as Real Estate Neoliberal Lab”, in ACME. Vol. 3 19. No. 1. 2020. 7.Allweil, Y., "Tent: Uncanny Architecture of Agonism for Israel/Palestine 1910- 2011", in Urban Studies, Vol. 55 number 2, pp. 316–331. 2018. First published December 1, 2016. 8.Allweil, Y., “Plantation: Modern-vernacular Housing and Settlement in Ottoman Palestine, 1858-1918,” Architecture Beyond Europe (ABE), vol. 9-10. Pp. 1-25. 2016. 9.Allweil, Y., "Nation Building in Israel: Negotiations over housing as grounds for the state- citizen contract" in Gharipour, M., and Kilinc, Kivanc. eds. Identity, Nation, and Beyond: Social Housing in Contemporary Middle East, Indiana University Press. 2019. 10.Allweil, Y., and Ben-Hillel, K., “Field as Archive / Archive as Field: Conducting Research of West Bank Settlements”, in IJIA, Vol. 9, Number 2, pp. 337-360. 2020. 11.Date, K., Allweil, Y. “Image Archives As Architectural Representations”, EPB. 2021.


יעל אלואיל
סגו 503