פרופ”ח אברהם יזיאורו

פרופסור חבר

מסלול ארכיטקטורה

ראש מסלול ארכיטקטורה/ארכיטקטורה בת קיימא /תכנון מבוסס ביצועים /זכויות שמש /בניינים ושכונות מאופסי אנרגיה /מודלים ממוחשבים לארכיטקטורה בת קיימא /נוחות תרמית בבניינים ובשטחים פתוחים

אברהם יזיאורו
סגו 615