ד”ר אברהם יזיאורו

פרופסור משנה

מסלול ארכיטקטורה

סגן דיקן לענייני הוראהארכיטקטורה בת-קיימא, תכנון מבוסס ביצועים, זכויות ושמש, בניינים ושכונות מאופסות אנרגיה, מודלים ממוחשבים ופיתוח כלים לארכיטקטורה בת-קיימא’, איכות אוויר פנים בניין, שיטות הערכת ארכיטקטורה בת-קיימא, נוחות תרמית בבניינים ושטחים פתוחים

אברהם יזיאורו
סגו 615