ד”ר אברהם יזיאורו

פרופסור משנה

מסלול ארכיטקטורה

סגן דיקן לענייני הוראה/ארכיטקטורה בת קיימא /תכנון מבוסס ביצועים /זכויות שמש /בניינים ושכונות מאופסי אנרגיה /מודלים ממוחשבים לארכיטקטורה בת קיימא /נוחות תרמית בבניינים ובשטחים פתוחים

אברהם יזיאורו
סגו 615