אדר‘ יוסי עמיר

מרצה בכיר נלווה

מסלול ארכיטקטורה
יוסי עמיר