אדר‘ יוני אבידן

עמית הוראה חבר

מסלול ארכיטקטורה


(BArch, M.Sc.), מנחת סטודיו בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון וביחידה ללימודי חוץ במוסד הטכניון למחקר ופיתוח.
 

/שפה וחשיבה תכנונית בסטודיו /מתודולוגיות חינוכיות משלבות מלאכות בארכיטקטורה ובעיצוב /אוצרות

יוני אבידן