אדר‘ יוני אבידן

מרצה בכיר נלווה מתמיד

מסלול ארכיטקטורה


(BArch, M.Sc.), מנחת סטודיו בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון וביחידה ללימודי חוץ במוסד הטכניון למחקר ופיתוח.

שפה וחשיבה תכנונית בסטודיו כמו גם מתודולוגיות חינוכיות משלבות מלאכות בארכיטקטורה ועיצוב. בשנים האחרונות חוטאת בפרקטיקה האוצרותית.


יוני אבידן