מר יואב שטרמן

מרצה

מסלול עיצוב תעשייתי

ראש מסלול עיצוב תעשייתי/עיצוב ממוחשב /ייצוג דיגיטלי /ייצור באמצעות רובוטים /עיצוב תעשייתי במהפיכה התעשייתית הרביעית /חומרים ברי תכנות

יואב שטרמן