מר חיים פרנס

פרופסור חבר אורח

מסלול עיצוב תעשייתיעיצוב ופיתוח מוצרים לתרחישי קיצון, עיצוב לסביבה הימית, עיצוב וייצור פרמטריים, שימור ידע ומלאכות מסורתיות וניהול תהליכי עידכון טכנולוגיים, עיצוב מוצרים רכים משולבי טכנולוגיה בקרבה מיידית לגוף האדם

חיים פרנס