מר נדב וייסמן

מרצה בכיר נלווה מתמיד

מסלול ארכיטקטורה
נדב וייסמן