אדר‘ אלעד הורן

מורה נלווה

מסלול ארכיטקטורה


דוקטורנט במעבדת נתוני עתק במחקר אדריכלי בפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים בהנחייתו של ד״ר אור אלכסנדרוביץ׳. המחקר של אלעד בתחומי ההיסטוריה של האדריכלות ומדעי הרוח הדיגיטליים עוסק באופן בו עיצבו השינויים הכלכליים והמרחביים בתל אביב-יפו בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים את שפת האדריכלות המקומית. במסגרת המחקר אלעד מפתח כלים חדשים למיפוי, תיעוד וניתוח נתונים היסטוריים בתחומי הממ״ג ההיסטורי, ניתוח נתוני עתק ולמידת מכונה.


אדריכלות, היסטוריה של האדריכלות במאה ה־20, חקר המורשת הבנויה, תיאוריה ביקורתית באדריכלות, אדריכלות הנאו־ליברליזם,  פוסט־מודרניזם, מדעי הרוח הדיגיטליים, מדעי הרוח המרחביים, ממ״ג היסטורי, נתוני עתק, למידת מכונה, ארכיון אדריכלות.


אלעד הורן