פרופ”ח דני ברויטמן

פרופסור חבר

מסלול תכנון ערים ואזורים

סגן דיקן לענייני הוראה


שמי דני ברויטמן, ואני מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים בטכניון. המחקר שלי נובע ממפגש התחומים של כלכלה עירונית ואזורית, שירותי מערכות אקולוגיות, דינמיקה עירונית מודלים עירוניים. אני מתעניין במיוחד ביחסים המורכבים בין מערכות כלכליות, חברתיות ואקולוגיות בערים. הבחינה השיטתית של ההשפעות החוזרות וקשרי הגומלים בין תמריצים כלכליים, מערכות רגולטוריות, שירותים אקולוגיים והדינמיקה המרחבית של הסביבה הבנויה היא אתגר אינטלקטואלי משמעותי. לכן, הבנה מעמיקה של קשרי גומלין אלה מעניינת ברמה התיאורטית. עם זאת, לאור העובדה שיותר ממחצית מאוכלוסיית העולם מתגוררת כיום בערים ולנוכח שיעורי הצמיחה הגבוהים הצפויים לאזורים עירוניים, ההתפתחות המשותפת הצפויה של מערכות אלה מעוררת דאגה מעשית ומיידית.

/כלכלה עירונית /שירותי מערכות אקולוגיות לסביבות עירוניות ומגוון ביולוגי /מודלים אורבניים דינאמיים /ניתוחים אורבניים אמפיריים /ניהול פסולת /אפידמולוגיה סביבתית

דני ברויטמן
סגו 507