ד”ר דני ברויטמן

מרצה בכיר

מסלול תכנון ערים ואזוריםכלכלה עירונית, שימושי קרקע, מודלים

דני ברויטמן
סגו 507