פרופ‘ דניאל צ'מנסקי

פרופסור

מסלול תכנון ערים ואזוריםיו"ר המרכז לחקר כלכלת נדל"ן ושמאות מקרקעין- במרכז האקדמי רופין


דניאל צ'מנסקי