פרופ”ח דניאל צ'מנסקי

מסלול תכנון ערים ואזורים
דניאל צ'מנסקי