ד”ר דן פרייס

מרצה בכיר

מסלול ארכיטקטורה/ארכיטקטורה במאה ה־20 בפלסטין/ישראל /דיור חברתי /מודלים עכשוויים של דיור שיתופי /טכנולוגיות בנייה /פדגוגיית עיצוב באמצעות בנייה /הזדמנויות עכשוויות בפרקטיקה האדריכלית

דן פרייס
סגו 505