גב' דלית ברוך

ראש מִנהל הפקולטה
סיוע ויעוץ לדיקן בכל נושאי המינהל בפקולטה, ניהול הצוות המינהלי והטכני בפקולטה, אחריות מינהלית על תקציבים, תחזוקה, בטיחות, שיפוץ, בינוי ופיתוח מבני הפקולטה והציוד התשתיתי, יזום שיפורים בתהליכי עבודה ובניית תוכניות עבודה לצוות המינהלי והטכני בפקולטה
דלית ברוך
בניין אמאדו, קומה 3, מזכירות