גב' דלית ברוך

ראש מִנהל הפקולטה
דלית ברוך
בניין אמאדו, קומה 3, מזכירות