מר דורון צור

אחראי מחשוב
טיפול במחשבי ושרתי הפקולטה, מתן מענה לתקלות, שוטפות, אחראי על נושא התקשורת בפקולטה, אחראי על רכש מחשובי.
דורון צור
מעבדת המחשבים- בניין סגו 240