פרופ‘ גבריאלה גולדשמידט

פרופסור אמריטה

מסלול עיצוב תעשייתי
גבריאלה גולדשמידט