פרופ”ח יוסף ג'בארין

פרופסור חבר

מסלול תכנון ערים ואזורים

סגן דיקן למחקרתכנון של חוסן עירוני וקיימות, סכנה עירונית בהקשר של שינוי אקלים ומגפת הקורונה, היחסים בין המדינה לקבוצות בהקשר המרחבי והתכנוני, המעמד המרחבי של קבוצות ומיעוטים

יוסף ג'בארין
סגו 552