אדר‘ אורן בן אברהם

מרצה נלווה מתמיד

מסלול ארכיטקטורה
אורן בן אברהם