אדר‘ מיכל בלייכר

מרצה נלווה

מסלול ארכיטקטורה
מיכל בלייכר